FORO INTERNACIONAL ACCION CATOLICA INTERNATIONAL FORUM CATHOLIC ACTION
FORUM INTERNAZIONALE AZIONE CATTOLICA FORUM INTERNATIONAL ACTION CATHOLIQUE

Riunione per la preparazione – Photogallery

Krakow Chezstochowa 18-20 settembre 2009

Akcja Katolicka w Polsce V europejskie spotkanie FIAC w Polsce W dniach 18-19 września, w Krakowie, odbyło się spotkanie polsko-włoskiej grupy roboczej przygotowującej V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, które w maju przyszłego roku odbędzie się w Polsce.

Przedstawiciele kilkunastu narodowych reprezentacji Akcji Katolickiej (m.in. Włoch, Hiszpanii, Malty, Rumunii i Austrii) spotkają się w krakowskich Łagiewnikach, a następnie w Częstochowie. Obrady będą koncentrować się wokół ważnych społecznych wyzwań, jakie przed chrześcijanami stawia współczesny świat. Maria Grazia Tibaldi – sekretarz generalny FIAC razem z Haliną
Szydełko – prezes Zarządu KIAK i polskim przedstawicielem we władzach FIAC Konradem Głębockim wizytowali miejsca, w których będą odbywać się poszczególne części konferencji. W trakcie rozmów doprecyzowano szczegółowy program i ustalono sprawy organizacyjne. Hasło V Europejskich Spotkań FIAC brzmi: “Chleb – Wolność – Życie – Pokój”.

I Europejskie Spotkanie FIAC miało miejsce w roku 1997 na Malcie. Ostatnie odbyło się wiosną 2007 w Madrycie. Ich celem jest budowanie solidarności między katolikami różnych krajów i narodowości w wypełnianiu głównej misji – służby Kościołowi. Szczególnym zainteresowaniem FIAC otoczone są kraje, które od niedawna powiększyły rodzinę Unii Europejskiej, zwłaszcza te zobszarów Europy Wschodniej. Dlatego zaproszenie do udziału w V Europejskim Spotkaniu FIAC zostaną skierowane do organizacji katolickich Litwy i Białorusi, a także do wspólnot działających w Kościele grekokatolickim na Ukrainie. Uczestnicy konferencji skierują także swą uwagę na sprawy łodzieży – stąd obecność na konferencji przedstawicieli Sekcji Młodzieżowej działającej przy Międzynarodowym Forum AK.

Zdaniem prezes Haliny Szydełko, planowana konferencja jest szansą, aby przedstawić sytuację polskiego Kościoła i działającą w jego strukturach Akcję Katolicką na arenie międzynarodowej. Będzie to również okazja, aby  katolikom w Polsce przybliżyć ideę Akcji Katolickiej i uświadomić, że jest to stowarzyszenie o wymiarze ogólnoświatowym. Obecnie funkcję przewodniczącego Sekretariatu FIAC pełni Argentyńczyk Emilio Inzaurraga,  a w skład władz organizacji wchodzą przedstawicieli Birmy, Burundi, Włoch, Argentyny i od 2008 roku także Polski.
Bożena Ulewicz – członek Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej ds.kontaktów z mediami 20-09-2009.

rsris_slide_link:
wps_subtitle:
Krakow Chezstochowa 18-20 settembre 2009
pl_view_post:
518